Potzreba 20 cleanerów do prac biurowych na Canary Wharf w Londynie. Pilne